Училищен  ученически  съвет

 

 

Ученическият съвет в СОУ „Асен Златаров” работи  по предварително изготвен план. Сбирките се провеждат  веднъж   месечно и на тях присъстват по един  представител  от клас.  

 

По повод на различни празници УУС изготвя различни постери съобразени с тематиката.

Председателя на УУС присъства на педагогически съвети и взема отношение по различни въпроси.


Състав на училищен ученически съвет  за 2019/2020г.

Председател на УУС: Саня Цонкова Цонкова

 

 

V клас – Пламена Господинова

VI клас – Габриела Петрова

VII клас – Велизар Енчев

VIII клас – Йоанна Милкова

IX клас – Камелия Бориславова

X клас – Денислав Йорданов

XI клас – Саня Цонкова

XII клас – Ива Георгиева

 

download.jpg

План за дейността на УУС