Училищен  ученически  съвет

 

 

Ученическият съвет в СУ „Асен Златаров” работи  по предварително изготвен план. Сбирките се провеждат  веднъж   месечно и на тях присъстват по един  представител  от клас.  

 

По повод на различни празници УУС изготвя различни постери съобразени с тематиката.

Председателя на УУС присъства на педагогически съвети и взема отношение по различни въпроси.


Състав на училищен ученически съвет  за 2021/2022г.

Председател на УУС: Дамян Йонов Рацъ

 

 

V клас –Делян Казанлийски 

VI клас –Гергана Ялнъзова 

VII клас –Пламена Господинова

VIII клас –Габриела Петрова

IX клас – Велизар Енчев

X клас –  Йоанна Милкова

XI клас – Камелия Бориславова

XII клас – Дамян Йонов Рацъ

 

download.jpg

План за дейността на УУС