Ден на професия "Сътрудник в бизнес услуги"

Какъв да е моят път в живота? Кои са първите стъпки, които мога да направя, за да постигна мечтите си? Ако се колебая в своя избор, кой тип подготовка ще ми даде най-голяма широта на погледа и възможност за реална ориентация? Всички тези въпроси са актуални за младите хора днес и възрастовата граница на подрастващите, които си ги задават, в съвременното общество на свръхинформира- ност и свръхизисвания слиза все понадолу. Опит да помогне в намирането на отговор беше презентирането на професията „Сътрудник в бизнес-услуги“, която е част от професионалното обучение в СОУ „Асен Златаров“. Ученици от 10, 11 и 12 клас, които са избрали тази специалност за горния етап на средното си образование, направиха обширно представяне на онова, което включва професионалната степен. Десетокласниците изложиха най- общо програма на обучението в „Сътрудник в бизнес услуги“ и „предадоха щафетата“ на единадесети клас, които представиха в детайли създаването и функционирането на една учебно тренировъчна фирма като метод на обучение. Продължиха дванадесети клас като представиха кулминацията от работата в една УТФ, а именно участието си в ХVII Международен панаир ТФ Фест "Млад предприемач" 2014 в Пловдив и работата, и участието в конкурсите на този форум. / Разгледай


Featured Posts
Recent Posts