Участие в ХХI Международен панаир ТФ ФЕСТ 2018 "Млад предприемач" Пловдив

За четвърта година ученици от СУ „Асен Златаров”, професия „Сътрудник в бизнес услуги”, участват в ежегодно провеждания Международен панаир на учебните предприятия в град Пловдив - TФ ФЕСТ 2018 „Млад предприемач“. Този път училището бе представено от УП „Китна шевица”, създадено през октомври 2017г. от учениците от 11-ти клас, специалност „Бизнес услуги”. Като основна дейност на предприятието беше заложено производството на народни носии, допълнения към тях, сувенири, аксесоари и тениски с фолклорни мотиви. В учебното предприятие „служителите” получиха възможността да извършват всички дейности, упражнявани в една реална фирма.

Бизнес идеята за създаване на подобен бизнес произлиза от дълбокото убеждение на нейните създатели, че традициите и запазването на културното наследство са в основата на съхраняването устойчивостта на нацията.

Фолклорът е единственото нещо, което свързва две толкова отдалечени епохи – забързаното и модернизирано съвремие и миналото, в което са живели предците ни. Ето защо е толкова ценен и трябва да бъде съхранен.

Учениците преминаха през всички етапи за изграждане на предприятие – от подаването на документите за вписване в Търговския регистър до изграждане на подходяща маркетингова стратегия. Панаирът в Пловдив бе най-естествената крайна точка, където учениците да получат оценка в конкурентна среда.

В тазгодишния ТФ ФЕСТ, проведен на 26-27.04.2018г. взеха участие сто двадесет и една фирми от всички региони на страната. Освен това имаше чуждестранно участие от Люксембург, Румъния, Сърбия, Черна гора, Албания, Армения, Македония, Молдова. Учениците, работещи в УП „Китна шевица” се включиха в надпреварата по осем конкурса: най-добър щанд, най-добър екип, най-добра фирмена презентация, най-добри рекламни материали, най-добър каталог, най-добър уеб сайт, конкурс „Защита на интелектуалната собственост”, конкурс „Корпоративна социална отговорност”. Особено голяма беше конкуренцията в конкурсите „Защита на фирмената презентация” и „Корпоративна социална отговорност”, където имахме честта да сме сред 10-те одобрени фирми, които да представят своите проекти пред комисията по време на панаира. Представянето бе единствено на английски език. Акцентът на панаира бе поставен върху сключването на търговски сделки между присъстващите учебни предприятия, както и върху банковите разплащания. Присъстваха и представители на Националната агенция по приходите, които стриктно следяха за осчетоводяването на документите, както и за фирмената документация – от документите за регистрация на фирмата до личните дела на служителите. Именно от тях успяхме да спечелим трето място за най-изрядна документация и най-добър данъкоплатец. „Китна шевица” ООД се превърна в любима фирма на повечето от учебните предприятия. Изненада за нас бе грамотата за най-оригинален щанд, получена от УП „Дамасцена” ООД, които оцениха труда ни. Щандът на УП „Китна шевица“ бе посетен от Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, а също така и от представители на световната организация на учебните предприятия EUROPEN-PEN International.

За финал искам от свое име и от името на моите колеги от УП „Китна шевица” да благодаря на всички, които ни подкрепиха и осъществиха посещението ни на панаира. На първо място благодарим на нашия класен ръководител госпожа Йорданка Атанасова. С нейна помощ научихме много неща, които ще ни бъдат полезни за в бъдеще. Благодарности изказваме и на ръководството на СУ „Асен Златаров” и Община Шабла в лицето на г-н Мариян Жечев. Без тях осъществяването на този проект не би било възможно. Благодарим на нашата фирма – ментор „Български шевици” ЕООД гр. Добрич. Признателни сме на читалище „Изгрев 1936г.” с. Тюленово и Читалище „Зора“ гр.Шабла. Благодарим на ОДК гр. Шабла, които ни помогнаха с провеждането на едно от мероприятията ни за конкурса „Корпоративна социална отговорност”. Благодарности и към нашите родители, които ни подкрепяха и помагаха в начинанието ни.

Ние учениците от учебно предприятие „Китна шевица“ вярваме, че всеки един от нас дали като гражданин или като фирма трябва да оставя своята „добавена полза“ в подкрепа на обществена и социална кауза, за да може всеки да бъде ГРАДИВНА част от общественото израстване чрез споделяне и развитие на социална и емоционална интелигентност и прилагане на принципите на устойчиво развитие!

Памела Димитрова


Featured Posts
Recent Posts