НЕКА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА!

Тази седмица в часа по "Екология в туризма", във връзка с разглежданите теми за "Опазване на околната среда" учениците от VIII клас взеха активно участие в почистването на двора и игрищата на училището.

Те дадоха много добър пример на своите съученици, с надеждата да използват поставените по места кошчета и да не замърсяват околната среда.

Последваха ги и по-големите ученици от XI клас.

НЕКА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА!


Featured Posts
Recent Posts