Достойно представяне на екипа на УТФ "Пърпъл Уондърс" ООД

Ние, учениците от 11 клас професия „Бизнес услуги” взехме участие в ежегодния международен панаир на учебно-тренировъчни фирми ТФ ФЕСТ 2020 със нашата учебно-тренировъчна фирма УТФ „Пърпъл Уондърс“ ООД. Панаирът се провежда ежегодно в рамките на Международен панаир Пловдив. В рамките на програмата учениците разработват свои бизнес модели, като развиват бизнес идеи в областта на различни сектори от стопанския живот на националната икономика.

По традиция събитието трябваше да се проведе в дните 23 и 24 април в Международен Пловдивски панаир, но поради възникналите обстоятелства и обявената извънредна ситуация се наложи да се осъществи изцяло във виртуалното пространство. Официално регистрирани за участие бяха 127 учебни фирми от България, Румъния, Сърбия, Черна гора, Испания, Словения и Литва. Ученици разработиха презентации, представящи техните бизнес модели, множество рекламни материали /каталози, брошури, оферти/ в дигитален формат. Подготвиха своята счетоводна и юридическа документация. Разработиха сайтове. Това направихме и ние като участник в панаира. На специално разработена онлайн платформа за пазаруване и индивидуални онлайн стаи за преговори и търговия служителите на учебните фирми се договаряхме и сключвахме сделки по между си и с потребители физически лица. В електронна платформа се проведоха и другите конкурси, в които се състезавахме – ‘‘Най-добра презентация‘‘, ‘‘Най-добър каталог‘‘, ‚‘‘Най-добър уеб сайт‘‘, ‘‘Най-добри рекламни материали‘‘ и награда за дигитален маркетинг.

Всичко започна с откриването на учебната 2019/2020 година в класната стая с много страхове, притеснения и липса на особена мотивация и завърши в дигитална среда, в условията на извънредно положение с много положителни емоции, амбиция за бъдещи успехи и приятелства. Бяхме поставени пред проблеми и препятствия в организацията на работа, които преодоляхме.

С радост ви съобщаваме, че трудът ни бе възнаграден и се класирахме в един от конкурсите на панаира. Спечелихме първо място в конкурса за рекламни материали. Емоцията е неописуема! Съжаляваме затова, че не успяхме да отидем в Пловдив и да се срещнем с предизвикателствата лице в лице. Но въпреки това знанията и уменията, които придобихме са ценни за нас и остават за цял живот.

За финал искам от свое име и от името на моите колеги от ‘‘Пърпъл Уондърс‘‘ ООД да изкажа нашите искрени благодарности към нашия ръководител – г-жа Йорданка Атанасова, за подкрепата, опората и трудът, който положи, за да успеем!

Зорница Трифонова Трифонова - XI клас

Литературен клуб ‘‘Творческо писане‘‘ към ОДК Шабла


Featured Posts
Recent Posts