ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ 2020/2021г.

Ученици, които са завършили предходни години, но не положили успешно всички изпити, т.е. има да полагат поправителни изпити могат да се явят на съответните поправителни изпити в сесии през януари, май и август след подаване на заявление.

 

 

 

 

 

 

 

 

www.zamaturite.bg 

Заповед на министъра на образованието, младежта и науката за учебната 2020/2021 година за:

- дати за провеждане на държавни зрелостни изпити сесии май-юни и август-септември;
- график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ - 2020/2021 г. 

Наредба № 3 от 17. 05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

Учебно-изпитни програми за държавните зрелостни изпити

Наредба №1 от 11.04.2003г. за учебно-изпитните програми за държавни зрелостните изпити (изм. бр.80 от 12.09.2008 г., в сила от 12.09.2008 г.) 

Изпитни материали и критерии за оценяване от пробните ДЗИ, проведени през 2007 г. и ДЗИ проведени през 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 г.


Инструктаж за зрелостниците при провеждане на ДЗИ

 

 

ПО-ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

 

Сесия май-юни

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

 

 • Български език и литература - 19.05.2021 г., начало 08,00 ч.

 • Втори държавен зрелостен изпит - 21.05.2021 г., начало 08,00 ч.

 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26 май 2021 г. - 31 май 2021 г.

 •  

2. График на дейностите 

 • Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 01.03.2021 г. - 19.03.2021 г. 

 • Допускане до държавни зрелостни изпити - до 18.05.2021 г. 

 • Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 18.05.2021 г. 

 • Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити - до 18.05.2021 г.

 •  Оценяване на изпитните работи – 23.05.2021 г. – 08.06.2021г.

 • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 12.06.2021 г.

 • Връчване на дипломите за завършено средно образование – 22.06.2021 г.

Сесия август-септември

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

 

 • Български език и литература - 27.08.2021 г., начало 08,00 ч.

 • Втори държавен зрелостен изпит - 28.08.2020 г., начало 08,00 ч.

 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 31 август 2020г. - 03 септември 2020 г.


2. График на дейностите

 •  Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 01.07.2020 г. - 14.07.2020 г.

 • Допускане до държавни зрелостни изпити - до 20.08.2020 г.

 • Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 24.08.2020 г.

 •  Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити - до 24.08.2020 г.

 • Оценяване на изпитните работи – 31.08.2020 г. – 08.09.2020 г.

 •  Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 10.09.2020 г.