Прогимназиален етап

Работен график

Продължителност

на учебния час

35 минути

1час      8.00   -   8.35

2час      8.45   -   9.20

3час      9.30   - 10.05

4час    10.20   - 10.55

5час    11.05   - 11.40

6час    11.50   - 12.25

7час    12.35   - 13.10

Продължителност

на учебния час

40 минути

1час      8.00   -   8.40

2час      8.50   -   9.30

3час      9.40   - 10.20

4час    10.35   - 11.15

5час    11.25   - 12.05

6час    12.15   - 12.55

.

Дейности в ПИГ

Организиран отдих, обяд и спорт

 

   13.10   - 14.00

 

Самоподготовки

1час    14.00   - 14.40 

2час    14.50   - 15.30

 

Дейности по интереси

1час    15.40   - 16.20 

2час    16.30   - 17.10