Гимназиален етап

Продължителност

на учебния час

35 минути

1час      8.00   -   8.35

2час      8.45   -   9.20

3час      9.30   - 10.05

4час    10.20   - 10.55

5час    11.05   - 11.35

6час    11.40   - 12.25

7час    12.35   - 13.10

Продължителност

на учебния час

40 минути

1час      8.00   -   8.40

2час      8.50   -   9.30

3час      9.40   - 10.20

4час    10.35  -  11.15

5час    11.25  -  12.05

6час    12.15   - 12.55

.

Работен график