Проекти

В проекта са включени 154 ученика от I - VII клас разпределени в седем групи:

  • начален - 4 групи;

  • среден   - 3 групи;

През учебната 2013/2014година 12 педагогически специалиста  посетиха курсове в гр. Добрич.

  • Оценяване....

Проект  по оперативна програма за развитие  на сектор "Рибарство"

Национална програма "С грижа за всеки ученик". 

 

Модул: Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап  на основното образование заповишаване на нивото  на постиженията им по общообразователна подготовка"

"Подари усмивка в коледна кутия"

 

Национална програма "Мярка без свободен час". 

 

 

Проект  "Нов шанс"