Учебната 2019/2020 г. в дати

 • Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

 • 01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
  21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
  05.02.2020 г.                                    – междусрочна
  11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
  16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

 • Неучебни дни:

 • 20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
  22.05.2020 г. – втори ДЗИ

 • 09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
  11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 • Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

 • 06.02.2020 г. – I - XII клас

 • Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

 • 14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
  29.05.2020 г. – I - III клас (14 учебни седмици)
  16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
  30.06.2020 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
  30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)