fad5beec-bf65-43de-90ed-c021ca50c6a7.jpg
LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_EN2.jpg

AGREEMENT NUMBER:

 2017-592114-DE-EPPKA3 

Ключова дейност 3: Подкрепа за реформи в политиката – Социално включване чрез образование, обучение и младежки дейности

Проект: RUSESL - Reducing Upper Secondary Early School Leaving with Practice Enterprise

 "Намаляване на ранното напускане на училище в гимназиалния курс чрез обучение в учебно предприятие"

www.rusesl.info

Цел: Намаляване на ранното напускане на училище и придобиване на предприемачески умения в горен курс на средното училище (възраст 16-19 г.), чрез използване на метода „учебно предприятие“

Партньори:

Германия:  EUROPEN/PENInternational – Световна организация на УП – координатор

Испания:    Inform Fondation – Inform - Централа на УП в Испания

                   ETP Xavier Ecola Technico Professional – училище

България:  Център за учебно-тренировъчни фирми, МОН, Централа на УП

                   СУ „ Асен Златаров“, гр. Шабла – училище

Италия:      Instituto Don Calabria - Simulimpresa Централа на УП в Италия

                   ITES Roberto Valturio – училище

Литва:        LIBA – НПО

                   Vilnius Tourism and Commerce School – училище

                                           "Reducing Upper Secondary ESL  with Practice Enterprise" (RUSESL) 

The RUSESL project aims to study, design and create a Practice Enterprise model that will contribute to the development of social, ICT and entrepreneurial skills in upper secondary students of 16-19 years old with a high risk to be early school leavers. The outcomes of the project are to be applied on a European and international scale. Increasing student motivation and reducing early school leaving through:

➢ Relevant and engaging curriculum designed and adapted to the student’s ambitions

➢ Flexible educational paths offering different pathways to each student

➢ Initial and continuous education for teachers to equip teachers with the skills to adopt inclusive and student-focused methods

➢ Strong well-developed guidance system with a focus on the individual in relation to their particular needs and circumstances

➢ Cooperation with the world of work, providing opportunities at an early stage that allow young people to experience the world of work.

The project Consortium relies on key international partners dealing with early school leaving in the vocational training system and secondary schools for applying the Practice Enterprise methodology to their curriculum.  The RUSESL project team consists of 9 partners from Germany, Spain, Italy, Bulgaria and Lithuania. EUROPEN-PEN International, with over 25 years of experience in over 40 countries, leads the project.   
 

   Кръгла маса - 27.09.2018 г.

https://www.bgonair.bg/reportazhi/2019-03-18/uchenitsi-ot-shabla-razrabotvat-biznes-proekti-v-klas

fad5beec-bf65-43de-90ed-c021ca50c6a7.jpg
aball1l.gif

    ENTREPRENEURSIP  PRACTICE FIRMS SCHOOLS

 “Innovative education and training solution  to early school leavers”,

 съгласно  подписано споразумение  2014‐1‐ES01‐KA201‐004318

по европейска програма ERASMUS+  KA2  PROJECT  CALL 2014

„Учебните предприятия в училище – иновативно образователно решение срещу ранното напускане на училище”

 

Цел  на проекта: Провеждане на  проучвания и създаване на модел на учебно  предприятие, което развива ключови, социални, ИКТ и предприемачески  умения  за ученици на възраст  14 -16 години с риск от  ранно напускане на училище, както и приложението  на модела в международен  аспект.

  • Координатор:              Fondacio InForm – координатор, централа на УТФ в Испания

 

Партньори

 

  • Испания:             El Vendrell Town Hall – Агенция  по заетостта

                                           Mediterrania Institut – училище

                                            Universitat  de Barselona – Унивеситет  Барселона

 

  • Италия:                 Instituto Don Calabria - централа на УТФ в Италия

                                            CEFAL Emilia Romagna – училище

 

  • Литва:                    Vilniaus Kolegija /  University of Applied Sciences (VIKO) - централа на УТФ в Литва

                                             IES litua Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla – училище

 

  •  България:           Център на учебно-тренировъчните фирми при  МОН

                                           СОУ „ Асен Златаров“, гр. Шабла – училище

 

  • Германия:            EUROPEN/PEN International – Световна организация на УТФ