История

 

/От летописната книга на училището/

      През 1911година в Шабла е построена внушителна за времето си училищна сграда. В това училище се водят редовни учебни занятия до 1963 год. След присъединяването на Южна Добруджа през септември 1940 г. към България, по силата на Крайовската спогодба, българското училище е възстановено. Големи и малки учат на роден език. Учениците наброяват 404. През учебната 1947 година училището в Шабла е преименувано и започва да се носи името на изтъкнатия учен, обшественик, философ проф. д-р Асен Златаров. През учебната 1960-1961 год. в народното основно училище “Асен Златаров” е открит 8-ми клас. През 1963 год. за неговите ученици, за децата на селата отваря врати нова училищна сграда - тази, в която се водят редовни учебни занятия и до сега. Училището има 14 класни стаи, 3 самостоятелни кабинета с хранилища - по биология, физика и химия, физкултурен салон, полудневна детска градина, работилница, ученически стол.

   През 1967 год. в НОУ “Асен Златаров” се прави честване на годишнина от началото на образователното дело в Шабла. С орден “Кирил и Методий” І степен правителството на НРБългария оценява работата на учители и ученици и ролята на училището като образователен и възпитателен център за младите шабленци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Следващата година 1976-1977 учебна година е забележителна за историята на образователната институция и за града, защото за първи път са приети в ІX клас 2 паралелки средношколци. Сбъдва се мечтата на шабленци да имат средно училище в своя град. Шабла има своите гимназисти. През 1979 год. завършват първите зрелостници с уверението, че реализирайки се в живота, винаги ще бъдат горди с името на своето училище. От 1979 год. до днес шабленското средно училище “Проф. д-р Асен Златаров” са завършили 1048 човека. Около 271 от тях имат висше образование, 52 са полувишистите, 60 са получили допълнителна професионална квалификация след средното общо образование. На практика днес в Шабла възпитаниците на шабленското училище са навсякъде- лекари, учители, работници, служители, икономисти, инженери, селски стопани.

През 1982 год. в съветствие с изискванията образованието да се обвърже тясно с реализацията на подготвените кадри започва строителството на УПК /учебно-професионален комплекс/. На 4.ІX.1984 год. е тържествено открита сградата на УПК, която и до днес функционира ефективно с кабинети по информационни технологии, готварство и др.

Новите учебни планове и програми дават свобода на действие на преподавателя в час, променят стила и взаимоотношенията между учители и ученици. Стремеж на колектива е да се оформя нов тип мислене у децата- нестандартно, комбинативно и творческо. Въпреки огромните трудности- организационни, финансови, битови СОУ “Асен Златаров” изпълнява задачата си - да обучава и възпитава младите шабленци.


 

През 1969 год. училището “Проф. д-р Асен Златаров” става училището - модел. Според тогавашните изисквания за образование и учебно дело са обзаведени 17 кабинета, които разполагат с всички тогавашни технически и дидактически средства за висококачествено обучение. Многобройни делегации от България и чужбина идват да видят училището и да обменят  опит и идеи със шабленци.