Начален етап

Продължителност

на учебния час

35 минути

1час      8.00   -   8.35

2час      8.45   -   9.20

3час      9.30   - 10.05

4час    10.20   - 10.55

5час    11.05   - 11.40

6час    11.50   - 12.25

Продължителност

на учебния час

40 минути

1час      8.00   -   8.40

2час      8.50   -   9.30

3час      9.40   - 10.20

4час    10.35   - 11.15

5час    11.25   - 12.05

6час    12.15   - 12.55

.

Работен график
Дейности в ПИГ

Организиран отдих, обяд и спорт

 

2 часа      

12.20   -   13.30

 

 

Самоподготовки

Дейности по интереси

1час    13.30   - 14.05 

2час    14.15   - 14.55

 

1час    15.05   - 15.35 

2час    15.45   - 16.20

Начален етап